Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Polski Związek Działkowców informuje, iż dnia 7 lipca 2023 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw. Ustawa ta wprowadziła radykalne modyfikacje w trybie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2025 roku wszystkie gminy mają obowiązek uchwalenia planu ogólnego… Istnieje duże ryzyko ewentualnego zgłaszania żądania likwidacji ROD ponieważ statystycznie na około 7% obszaru gminy dopuszczona zostanie możliwość wprowadzenia ROD do miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni

dokument PZD dostępny poniżej