27.04.2024 o 11:00 Walne Zebranie ROD

Zarząd ROD im Księcia Józefa w Krakowie zaprasza Wszystkich Działkowców upoważnionych do uczestnictwa tj. członków zwyczajnych PZD w Walnym Zebraniu ROD w dniu 27.04.2024 w siedzibie biura ROD Zofiówce o godz. 11 – pierwszy termin, o godz. 11:30 – drugi termin.