PRZEPISY PORZĄDKOWE ROD

   SZANOWNI DZIAŁKOWCY 

                  PRZESTRZEGANIE PRZEPSÓW PORZĄDKOWYCH W ROD 

        Zarząd ROD im Księcia Józefa w Krakowie  uprzejmie informuje Wszystkich Działkowców, że obowiązkiem każdego Działkowca użytkującego działkę w ROD  jest stosowanie się przy zagospodarowywaniu i użytkowaniu działki do obowiązujących przepisów  szczególnie:  REGULAMINU ROD. Między innymi utrzymanie czystości na działce oraz terenów ogólnych należy do Działkowca. Zarząd ROD informuje, że do tego celu organizuje: 
– worki na odpady zielone 
– kontenery  na odpady zielone oraz odpady gabarytowe        

    Worki na odpady zielone przywożone są regularnie kilka razy w sezonie i   są wydawane bezpłatnie przez  Działkowców z działki : 
– ogród: 2, 6, 22, 33
– enklawa: 68.

        Worki są przeznaczone wyłącznie na odpady zielone mają być zamknięte,  zawiązane i  równo poukładane przy żywopłocie za bramą ogrodu. W tym miejscu nie wolno pozostawiać innych odpadów. 

   Kontenery na odpady zielone oraz odpady gabarytowe  zamawiane są  z MPO w ramach usługi bezpłatnej 
w zależności od zgłoszonych potrzeb Działkowców oraz w ramach organizowanego wspólnego sprzątania ogrodu dwa razy w sezonie wiosną i jesienią  o czym Zarząd ROD  wyprzedzająco Działkowców  zawiadamia. 

Kontenery należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, należy odpady bez worków ubijać,  nie mogą być przepełnione, gdyż MPO nadmiar wyrzuca na parking i tworzy się  nieład.   

    Zarząd ROD uprzejmie prosi o stosowanie się do powyższych zasad,  co wyeliminuje niepotrzebne problemy.

z wyrazami szacunku
Zarządu    ROD