Walne Zebranie ROD odbędzie się 22.04.2023

Zarząd ROD im Księcia Józefa w Krakowie zaprasza Wszystkich Działkowców upoważnionych do uczestnictwa tj. członków PZD w Walnym Zebraniu ROD w dniu 22.04.2023 roku w siedzibie biura ROD Zofiówce:
– o godz. 11:00 – pierwszy termin,
– o godz. 11:30 – drugi termin.
Proponowany porządek obrad WZ oraz Informacja Finansowa dot. prowadzenia ROD za 2022 r. będą wystawione na tablicach ogłoszeń.
Dokumenty finansowe będą wystawione do wglądu w biurze Zofiówki w terminie 8 kwietnia br. w godz. 11:00 -12:00 oraz w dniu Walnego Zebrania od godz. 10:00.

Zarząd ROD serdecznie zaprasza Wszystkich upoważnionych Działkowców członków PZD.
Jednocześnie Zarząd ROD informuje, że po zebraniu odbędzie się w ramach sprzątania świata wspólne sprzątanie ogrodu oraz terenów przyległych. Serdecznie zapraszamy

z wyrazami szacunku
w imieniu
Zarządu ROD
Prezes i Wice Prezes