Krajowy Zarząd ogłosił konkursy krajowe na rok 2023

Krajowy Zarząd w dniu 4 kwietnia 2023 r. podjął uchwały w sprawie konkursów krajowych w roku 2023. W załączniku przesyłamy uchwały wraz załącznikami. Uchwały są również zamieszczone na stronie internetowej ww.pzd.pl
1. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 57/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najlepszy ROD 2023 roku” 
2. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 58/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” 
3. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 59/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2023” 
4. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 57/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”

Kliknij, aby pobrać dokumenty konkursowe