Dzień sprzątania ziemi – 26.08 godz. 11:00

U W A G A Z A P R O S Z E N I E
DZIEŃ SPRZĄTANIA ZIEMI 26.08.2023
od godz.11.00

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Zarząd ROD im. Księcia Józefa w Krakowie ma przyjemność zaprosić Wszystkich Działkowców wraz ze swoimi rodzinami na akcję SPRZĄTANIA ZIEMI w dniu 26.08.2023 r., w ramach której wspólnie posprzątamy działki, ogród oraz wszystkie tereny przyległe – parking, lasek i tereny zielone przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu. Będzie zamówiony kontener na odpady zielone oraz worki na zielone odpady. Zarząd ROD uprzejmie prosi o zaopatrzenie się w rękawiczki robocze i zaczynamy od 11 godziny.
Serdecznie zapraszamy.

z wyrazami szacunku
Zarząd ROD