Media 2023 – odczyty liczników prądu i wody

Dnia 2 listopada 2023 Zarząd ROD dokonał odczytów liczników wody oraz prądu. Odczytane wartości z liczników zostały podane poniżej.

Koszty wyliczone na podstawie podanych wartości:

  • za prąd 1,15 zł / 1 kwh,
  • za wodę 5,45 zł / 1 m3

Wpłaty dokonujemy do dnia 31.11.2023 r. na konto bankowe ROD:
– o numerze 06 8591 0007 0020 0000 3098 0001
– w tytule prosimy podać nr działki oraz czego dotyczy oplata

Ze względu na ilość danych w tabeli zostały wprowadzone skróty:
– SL – oznacza „Stan Licznika”
– Z – oznacza „Zużycie”
– K – oznacza „Koszt”

Media rozliczenie 2023 + stan liczników

Generated by wpDataTables