WARSZTATY Z BUDOWY KARMNIKÓW

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie

zaprasza na

WARSZTATY Z BUDOWY KARMNIKÓW

ROD „Wisła” w Krakowie wjazd od ul. Stanisławy Dowgiałło

8 listopada 2023 rok o godzinie 16:00

Organizatorzy proszą o zapisywanie się mailowo wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą
ROD, w którym użytkowana jest działka, na adres: instruktor@malopolski.pzd.pl, z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc.