PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA – finansowanie ROD

WAŻNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW I MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 

W związku z brakiem uruchomienia przez urząd miasta Krakowa programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2024 roku konieczne jest zaangażowanie w zbieranie podpisów pod petycją zainicjowaną przez radnego p. Kłosa. Zarząd ROD zwraca się z prośbą o mobilizacje i zebranie jak największej liczby podpisów. W petycji udział mogą brać mieszkańcy miasta Krakowa – nie tylko działkowicze!

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W sprawie przywrócenie finansowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2024 roku.