Formularze konsultacyjne dla budowy tras zwierzynieckiej i pychowickiej

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w siedzibie OZM ul. Makowskiego 1 w Krakowie w dniu 11.10.2022 r., otrzymaliśmy wzór Formularzy Konsultacyjnych dla budowy TRASY ZWIERZYNIECKIEJ i TRASY PYCHOWICKIEJ.

Obydwa formularze. do pobrania na dole strony, powinny zostać wypełnione i podpisane przez każdego działkowca u Was w ogrodzie. Prosimy, abyście potraktowali tę sprawę BARDZO PILNIE. Od ilości tych formularzy zależy wynik naszych starań. Będziemy walczyć o to, aby w tę sprawę zaangażowała się również Jednostka Krajowa.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz, do 18.11.2022 r. można:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail:
biuro@mpmosty.pl
lub
sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl
• wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:
MP Sp. z o.o. Sk., ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
lub
Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków
• wypełnić na miejscu w:
MP Sp. z o.o. Sk., ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
lub
Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków

Dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje o konsultacjach, o projektach znajdziecie państwo pod tym adresem: https://3obwodnica.krakow.pl/konsultacje-spoleczne-trasa-pychowicka-i-zwierzyniecka/

Dodatkowe terminy konsultacji

Dodatkowo, informuję, iż przewidziane są dwa terminy konsultacji dla naszych dwóch dzielnic:

Dzielnica VI Bronowice: wtorek, 25 października, godz. 17.30-19.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b – dot. Trasy Zwierzynieckiej

Dzielnica VII Zwierzyniec: czwartek, 27 października, godz. 17.30-19.00 – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 – dot. Trasy Pychowickiej.

Formularze